İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine Dair Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine Dair Kararı Karar Tarihi: 30/07/2020 Karar No: 119 İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 11.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL..

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine Dair Kararı
İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine Dair Kararı
Karar Tarihi: 30/07/2020
Karar No: 119
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 11.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19)
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci Maddesinin (d) bendi ile 1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu kapsamındaki kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ve yine aynı kanunun (e) bendi ile de
11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile
29.06.2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren
Üretici Birliklerinin Genel Kurul Toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmişti.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ve Tarımsal Üretici Birlikleri
Kanunu kapsamındaki Birliklerin Genel Kurul toplantıları ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara
ilişkin aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda Ordu ili genelinde;
1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet alanı
içerisinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ile 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
Kanunu kapsamındaki Birliklerin Genel Kurul toplantılarının 31.07.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay
süreyle ertelenmesine,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
ÖNEMLİ HABERLER  Samsun Ve İlçelerinde Maske Zorunlu Hale Geldi Cezası 900

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL